ПИГ – VIII група

  

севнур мехмед

ПИГ 

VIII

 клас

2013/2014 учебна година.

Групата е сформирана от 16.09.2013 г. В началото учениците бяха 18.

Останали в края на годината 18. Отпаднали няма.

 Преместени по желание няма. Придошли няма. От тях пътуващи ученици са 7.

Реализация на рамковата програма за целодневна организация на учебния процес са (2 часа Организиран отдих и спорт, 2 часа Самоподготовка, 2 часа Занимания по интереси).

Организиран отдих и спор:

Часовете от Организиран отдих и спорт се провеждат в периода от 13 до 14 и от 16:40 до 17:20 часа, в зависимост от организацията на учебния ден в средищното училище.

Самоподготовка:

Самостоятелната подготовка е силно специфична част от организацията на целодневната учебна програма.

Занимания по интереси:

Заниманията по интереси включват разнообразен набор от достъпни и забавни дейности, които имат за цел да предотвратят преумората и да допринасят по непридуден начин за формиране на хармонична детска личност. В своята същност дейности по интереси е онази част от целодневната програма, която може най-голяма степен да провокира творчески импулс у децата.

Двата часа, отделени за отдих, имат голямо значение за ефективността при самоподготовката и изявата на всяко дете в Дейности по интереси.

 

с-р3с-р1с-р2

 

с-р4

с-р5


с-р6

 

с-р7с-р8с-р11

с-р9с-р12 с-р13

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *