Архив на категория: Новини

Организация на учебният ден за часовете в електронна среда 29.10. – 11.12.2020 г

Публикувано в Новини | Вашият коментар

АКТИВИРАНЕ НА АКАУНТ @EDU.MON.BG И ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМАТА ОТ УЧЕНИЦИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ

Публикувано в Новини | Вашият коментар

Заповед – стипендии – 1 учебен срок на 2020-21 учебна година

Публикувано в Новини | Вашият коментар

График консултации на учители за 1-ви срок на 2020-2021 учебна година

Публикувано в Новини | Вашият коментар

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка:

Съгласно писмо на Министерството на труда и социалната политика – публикуваме на ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА ДО 14 ГОДИШНА ВЪСРАСТ, условията, документите  и изискванията за получаването й:

Изисквания:
1. единият или и двамата работещи родители, или родител, отглеждащ сам
дете, не може да работи дистанционно и няма възможност да използва
платен отпуск;
2. ако е останал без работа, но няма право на обезщетение за безработица
или то е по-малко от средномесечния доход (изисква се задължителна
регистрация в дирекция „Бюро по труда“);
3. ако е самоосигуряващ се и не може да упражнява занятието си поради
въведените ограничения;
4. не трябва да получава обезщетение за отглеждане на дете до 1 година;
5. не трябва да получава обезщетение за бременност и раждане;
6. децата да не са настанени извън семейството по Закона за закрила на
детето;
7. ако децата се обучават синхронно от разстояние в електронна среда или не
посещават детски ясли, градини и предучилищни групи поради
въведените ограничения;
8. средномесечният доход на член от семейството за предходния месец
трябва да е по-нисък или равен на минималната работна заплата;
9. помощта се отпуска и на семейства на роднини и/или близки и приемни
семейства, в които има настанени деца по Закона за закрила на детето;
Размер на помощта:
1. за семейства с едно дете е до размера на месечната минимална работна
заплата, определена за страната (610 лв. за 2020 г.).
2. за семейства с две и повече деца е до 150 на сто от размера на месечната
минимална работна заплата, определена за страната (915 лв. за 2020 г.).
Когато броят на работните дни, през които децата не посещават детски ясли
и детски градини, както и ако се обучават синхронно от разстояние, е до 5 –
помощта се изплаща в размер на 25 на сто от пълния, а ако работните дни са от 6
до 10 – 50 на сто.
Необходими документи:
1. Заявление-декларация по образец, към което се прилага:
– документ за брутните доходи, получени в месеца, предхождащ месеца
на подаване на заявлението-декларация – за самоосигуряващите се лица;
– служебна бележка от работодателя (приложен примерен образец) – за
трудово заетите лица;
– декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна
информация;
Полезно:
Заявлението може да бъде подадено лично, като се прилага лична карта (за
справка); чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението декларация
следва да е в оригинал; по електронен път с квалифициран електронен подпис.
Заявлението с приложените към него документи може да бъде подадено и чрез
извънредно въведения електронен адрес: ao@asp.government.bg.
Образецът на заявление-декларация за отпускане на месечна целева по чл.
16б от ППЗСП и на примерния образец на служебна бележка от работодател са
публикувани на електронната страница на АСП:
– раздел «Социални помощи», подраздел «Документи»;
– рубрика «Коронавирус COVID-19“, Инструкция за ползване на
електронни административни услуги в условия на извънредно положение, част
„Видове административни услуги, които могат да бъдат заявени чрез
алтернативните канали“, заявление под № 26.

Публикувано в Новини | Вашият коментар

КЛАСНА СТАЯ НА ОТКРИТО в СУ “Цанко Бакалов Церковски” – с. Никола Козлево

 

ОТКРИТА КЛАСНА СТАЯ

На 15.09.2020 г. в СУ“ Цанко Церковски“ с. Никола Козлево отвори врати КЛАСНА СТАЯ НА ОТКРИТО.

В училището учат  320 ученици от 1 до 12 клас. След 7 клас учениците  се обучават в две специалности: Софтуерни и хардуерни науки и Оператор в шевното производство. Класната стая е изградена по проект.

Той е  спечелен от Галя Янчева- старши учител в СУ“Цанко Церковски“, преподавател по География и икономика и Гражданско образование.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Софийска платформа“, MitOst e.V. и Stiftung Mercator като част от програмата „Европа като общност на граждани“. Стойността му е 950 лева.

Основен партньор на проекта е училището, което предоставя мястото за класната стая. С отпуснатите средства е закупено оборудване за класната стая- флипчарт, прожекционен екран със статив, мобилна стойка за табла и канцеларски материали. Пейките се пребоядисаха в цветовете на българското знаме, в бъдеще мястото ще се облагороди с цветна леха.

Кратко описание на проекта

Изграждането на класна стая на открито в двора на СУ“ Цанко Церковски“, с. Никола Козлево, ще осигури възможност за общността да бъдат провеждани редовни занятия, извънкласни мероприятия, както и извънучилищни занятия по различни проекти. Класната стая ще бъде обособена във вътрешния двор на училището, където ще бъдат подредени редица от пейки, а в центъра ще бъде поставена специална преносима училищна дъска, с което ще се обособи мястото на учителя. На открито учениците ще могат да работят активно, като включват и сензорните си възприятия. Реализирането на проекта ще даде възможност да се разчупи традиционния начин на преподаване, защото всичко ново е интересно на децата.

Проектът включва обучение на открито с цел повишаване на ентусиазма на учениците, постиженията им, свързан е с основните им умения по математика, науки и грамотност. Този кът ще може успешно да се използва и за открити уроци с родители и гости на училището. Стаята под открито небе е подходяща за отдих и за занимания по интереси на полуинтернатните групи в училището. Заедно с учениците и техните родители мястото ще се облагороди и озелени, като ще се подберат и засадят подходящи растения.

Чрез провеждане на открити уроци ще се насърчи участието на родителите в

образователния процес. Село Никола Козлево е малко населено място, в района няма

културни институции като театри и галерии, няма големи обществени зали и места за

общностни изяви. Макар и малка, като пространство, класната стая на открито може да се превърне в привлекателно място за културна изява, като там се организират рецитали, изложби на открито и др.

Публикувано в Новини | Вашият коментар

Първи учебен ден в СУ “Цанко Бакалов Церковски” – с. Никола Козлево

Започна новата учебна година. Днес прага на училището за пръв път прекрачиха  59 000 първокласници от цялата страна. Общо 717 400 ученици влизат в класните стаи отново при строги мерки за сигурност.

За първи път в историята учебната година започна в условията на извънредна епидемична обстановка. Първият звънец удари и тържествата бяха само за най- малките и осмокласниците. Децата обаче нямаха търпение отново да прекрачат класните стаи. И родителите , и учителите изпитват леко притеснение заради ситуацията. Сигурни са обаче, че мерките са достатъчни, за да са защитени децата им.

В нашето училище първият учебен ден започна с вдигане на българското знаме, под звуците на химна, посрещане знамето на училището и кратка, но много трогателна програма от бъдещите пъвокласници.

По традиция, директорът  – Катилиян Костадинов поздрави малките първокласници, отправи благодарност към родителите, за доверието, което ни оказват, като поверяват децата си на нас, учителите. Обеща, че ще направим всичко възможно, но не без помощта на родителите, да опазим децата си – НАШИТЕ ДЕЦА!!!

Поздрави получиха и всички ученици от 2 до 12 клас, като специално бяха поздравени петокласници и осмокласници – започващи нов етап от образованието си през тази година. Призова към строга дисциплина при спазване на препоръчителните мерки за сигурност, в настоящата ситуация, породена от Ковид 19.

Директорът прочете поздравителни адреси: от кмета на Ощина Никола Козево – Ешреф Реджеб, от Областният управител на Шумен и от Милена Дамянова, като представител на МОН.

Отново спазихме традицията и на малките първокласници, бяха връчени подаръци от заместник директорите Хриска Делева и Емилия Минчева, но от името на Общинска администрация, тъй като по обясними причини представители на администрацията не бяха гости тази година на тържеството ни.

Директор Катилиян Костадинов, съответно   им раздаде подаръци от името на училището.

Той връчи специална грамота на семейство Гочеви и  грамота  на техният син /дете със специални образователни потребности/и наш ученик, Александър Гочев, вече седмокласник, за отлично представяне по време на дистанционното обучение.

Ето някои от мерките, с които ни запозна директорът и, които трябва да се спазват през тази учебна година: – два различни входа, през които да влизат различните класове: – температурата няма да се мери задължително на входа, защото ще забави влизането в час – в класните стаи учениците няма да носят маски – във всички общи части на училището /коридори, стол, тоалетни, учителска стая/ всички ще носят маски – началните учители няма да носят маски в клас – учителите от горния етап ще са с маски или шлемове в час, защото влизат в различни класове – задължително тестване на деца за COVID-19 няма да има, ако се наложат тестове на учители, те ще са за сметка на държавата.

Дано имаме една спокойна, успешна учебна година! Така завърши приветствието си директорът, а пак по традиция – школският звънец удари и всички ученици, начело с първокласниците, минаха под символичният венец на знанието, като първи, пети и осми клас последваха класните си ръководители, за препоръки, организационни въпроси и запознаване с новата обстановка, в  която им предстои да се обучават, а останалите ученици се насочиха към автобусите за извозване по домовете.

Успешна нова учебна година!

Ето и снимки, които успях да направя по време на тържеството. Забележете стройните колони от ученици, един зад друг, на 1.5 м разстояние,   които, въпреки, че бяха подредени така, за да се спазят мерките за сигурност, придадоха още по-голяма тържественост на откриването на учебната година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикувано в Новини | Вашият коментар

Помощ от 250 лева за осмосласниците през 2020-2021 учебна година – условия и срокове за кандидатстване

НА ВНИМАНИЕТО: – на родителите, чиито деца ще бъдат в осми клас през тази учебна година

                                – на класните ръководители, чиито ученици вече ще бъдат в осми клас през тази учебна година

От днес до 15 октомври семействата, чиито деца ще бъдат осмокласници през идната учебна година, могат да кандидатстват за получаване на помощ в размер на 250 лв. Със средствата може да се покрият част от разходите преди старта на първия гимназиален етап – за дрехи, учебници или други ученически пособия.  

Заявления се подават на място в дирекция „Социално подпомагане“, по пощата или с електронен подпис в Системата за сигурно електронно връчване. Хората, които желаят, могат да изтеглят предварително необходимите документи от адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti (Заявление-декларация по чл.12А). 

За да бъде отпусната еднократната помощ, средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца трябва да е по-нисък или равен на 450 лв. Средствата са обвързани с посещение на държавно или общинско училище и ще се изплащат на два пъти – след влизане в сила на заповедта за отпускането им и в началото на втория учебен срок. Ако детето не бъде записано за втория срок или в рамките на месец натрупа 5 неизвинени отсъствия, семейството трябва да върне парите. Помощта ще се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства.

Публикувано в Новини | Вашият коментар

Стипендии – юни 2020 г за учиници от СУ “Ц. Б. Церковски”

Публикувано в Новини | Вашият коментар

Заповед с график за поправителна сесия на ученици от самостоятелна форма на обучение – СУ “Цанко Б. Церковски” – Н. Козлево

Публикувано в Новини | Вашият коментар

Заповед на Директора, относно условията за разрешено присъствие на персонал и ученици в училищната сграда

Публикувано в Новини | Вашият коментар

Дати за ДЗИ – сесия август – септември 2020 година

Публикувано в Новини | Вашият коментар

29 юни – Ден на безопастността на движението по пътищата – инициативи и реализация

Публикувано в Новини | Вашият коментар

ДЗИ – проверете своите писмени работи от матури 2020 година

Уважаеми зрелостници,

Уведомяваме ви, че припроявено желание от ваша страна, може да се заепознаете с писмените си работи от ДЗИ – БЕЛ и втори ДЗИ.

Проверката може да направите във времето от 10.30 до 12.30 часа , на датите 18 и 19 юни 2020 година, в компютърен кабинет № 1/втори етаж/,

при господин Стефан Стефанов.

Директор: Катилиян Костадинов

Публикувано в Новини | Вашият коментар

Заповед за присъствие в училището на учители и ученици, които са включени в допълнително обучение

Публикувано в Новини | Вашият коментар

Изпращане на випуск 2020 година – СУ “Цанко Б. Церковски” – Н. Козлево

По предложение на ученици-зрелостници от випуск 2020, ръководството на СУ “Цанко Бакалов Церковски”, с. Никола Козлево, организира изпращането им на 23 юни 2020 година от 11 часа, на спортната площадка в двора на училището.

С оглед спазване  Наредбите и  противоепидемиологичните предписания, молим броят на родители и придружаващи лица да се ограничи до 3-ма на зрелостник.

от ръководството

Публикувано в Новини | Вашият коментар

Поздравителни адреси, по повод 24-ти май

Публикувано в Новини | Вашият коментар

ПОКАНА за избор на членове на Съвета на децата

Публикувано в Новини | Вашият коментар

Заповед за дати на поправителните изпити -12 клас

Публикувано в Новини | Вашият коментар

Заповед за удължаване срока на противоепидемичните мерки

Публикувано в Новини | Вашият коментар