ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА В УЧИЛИЩЕ – 27.09.2019 г.

Ученици от 1 до 12 кл. от СУ“Цанко Бакалов Церковски“,
с.Никола Козлево отбелязаха с щафетни игри, народна топка и
турнири по Футбол на Европейски ден на спорта в училище 27.09.2019г.