Месечен архив: ноември 2022

ИНТЕРАКТИВЕН УРОК ПО ГЕОГРАФИЯ

На 21.11.2022г. учениците от 7 клас се включиха в една по-различна и атрактивна форма на обучение – интерактивен урок на тема „Политическа карта на Европа“, с учител Галя Янчева.
С желание се включиха в предложените от учителя ролеви игри и визуално представени задачи.

Публикувано в Новини | Вашият коментар

21.11.2022г. – ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

Днес честваме Деня на християнското семейство – Въведение Богородично!

От векове наред дедите ни са вярвали, че домът е свещено място, в което децата научават най-ценните житейски уроци, както и усвояват важни знания за света. В семейството те не само биват възпитавани, но и изграждат своя характер.

С различни дейности под надслов „Семейството е обич, топлина, приятелство и най-скъп дар”, учениците от СУ „Цанко Бакалов Церковски”, с. Никола Козлево отбелязаха Деня на християнското семейство.

Учениците от Втори клас, с класен ръководител Светла Костадинова, рисуваха по темата.

Учениците от трети клас, с класен ръководител Славка Бозаджиева, изработиха постери за Денят на християнството семейство.

.

Картички за 21 ноември- 3 клас ЦДО, с учител Марияна Пантелеева.

21.11 Ден на Християнското семейство -4 клас, с класен ръководител Галя Колева, гледаха презентация по темата.

Учениците от седми клас, с учител Неше Назиф, изработиха рецепта за щастливо семейство.

Публикувано в Новини | Вашият коментар

13 НОЕМВРИ–СВЕТОВЕН ДЕН НА ДОБРОТАТА И 16 НОЕМВРИ 2022г. СВЕТОВЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

Доброто е искрицата божественост, заложена у всеки един човек. Доброто е птицата, полетът на душата. Копнежът по красивото и любовта. Доброто е Силата. Светлината. Доброто не е качество. То е състояние. Мъдрост. Еманация на духа. Същността, която съчетава множество и неизброими добродетели. Доброто не се измерва с интелект, образование, умения или положение в обществото. Доброто е съизмеримо единствено с Благородството, Вярата и Любовта. Доброто е… Мъдростта на Душата и Дългът на Сърцето.

Най-малките възпитаници на СУ “Цанко Бакалов Церковски” построиха своя “Град на добрината” и създадоха прекрасни рисунки за своите семейства.

Учениците от трети клас изработиха постери за Денят на толерантността.

16.11. Ден на толерантността охбелязаха и 4 клас

13.11. Ден на добротата – 6 клас

Публикувано в Новини | Вашият коментар

Заповед

райски газ_000087
Публикувано в Новини | Вашият коментар