Месечен архив: януари 2022

Важно: за ученици в самостоятелна форма на обучение – СУ “Цанко Б. Церковски”

УЧЕНИЦИТЕ,

ЗАПИСАНИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ,

ОТ 5-12 КЛАС  В СУ” ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ” ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 Г.,

ДА ПОДАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИ- ФЕВРУАРСКА СЕСИЯ.

Публикувано в Новини | Вашият коментар