Месечен архив: юли 2021

Национална програма “Отново заедно” – Критерии за определяне на участниците

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме ви, че училището ни ще кандидатства за ПЪРВИ етап по Национална програма „ОТОНОВО ЗАЕДНО“.  За целта ще се изготви формуляр и едно от най-важните  условия  е подборът  на кандити за участие.

Уважаеми родители, подбора става чрез строго изготвени критерии от педагогическия съвет на училището. Критериите са качени в сайта на училището. Кандидатстването  за втория етап става чрез подаване на заявление и декларация от страна на родителите.

ВАЖНО:  Кандидатите се съгласуват и утвърждават с/от класните ръководители на учениците  според критериите.

Национална програма „Отново заедно“

К Р И Т Е Р И И

За подбор на участници

Съгласно изискванията на проекта – 7% от от

общият брой на учениците в училището, отговарящи

на следните критерии:

  1. Успех за  2020 – 2021 учебна година;
  2. Брой неизвивени отсъствия за учебната година;
  3. Активно участва в училищни мероприятия, състезания или олимпиади;
  4. Получени награди, грамоти или други отличия;
  5. Участва в училищни проекти и програми;
  6. За 20 участници квота от 4 деца, тоест 2% по социален критерий /статус/ като:
  • Дете без родител;
  • Дете със специфично заболяване;
  • Дете, което живее под прага на бедност или в крайно бедно семейство.
Публикувано в Новини | Вашият коментар