Месечен архив: юли 2020

Помощ от 250 лева за осмосласниците през 2020-2021 учебна година – условия и срокове за кандидатстване

НА ВНИМАНИЕТО: – на родителите, чиито деца ще бъдат в осми клас през тази учебна година

                                – на класните ръководители, чиито ученици вече ще бъдат в осми клас през тази учебна година

От днес до 15 октомври семействата, чиито деца ще бъдат осмокласници през идната учебна година, могат да кандидатстват за получаване на помощ в размер на 250 лв. Със средствата може да се покрият част от разходите преди старта на първия гимназиален етап – за дрехи, учебници или други ученически пособия.  

Заявления се подават на място в дирекция „Социално подпомагане“, по пощата или с електронен подпис в Системата за сигурно електронно връчване. Хората, които желаят, могат да изтеглят предварително необходимите документи от адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti (Заявление-декларация по чл.12А). 

За да бъде отпусната еднократната помощ, средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца трябва да е по-нисък или равен на 450 лв. Средствата са обвързани с посещение на държавно или общинско училище и ще се изплащат на два пъти – след влизане в сила на заповедта за отпускането им и в началото на втория учебен срок. Ако детето не бъде записано за втория срок или в рамките на месец натрупа 5 неизвинени отсъствия, семейството трябва да върне парите. Помощта ще се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства.

Публикувано в Новини | Вашият коментар

Стипендии – юни 2020 г за учиници от СУ “Ц. Б. Церковски”

Публикувано в Новини | Вашият коментар

Заповед с график за поправителна сесия на ученици от самостоятелна форма на обучение – СУ “Цанко Б. Церковски” – Н. Козлево

Публикувано в Новини | Вашият коментар