Готовност за дистанционно обучение от 16 март 2020 г до второ нареждане

До всички ученици и техните родители!!! Внимание – прочетете внимателно! Във връзка с преминаването към дистанционно обучение: Всеки ученик, както и родител има създаден профил в платформата за електронен дневник Поради преминаване към дистанционно обучение[…]

Продължете четенето…

Неучебни дни за учениците от СУ „Цанко Церковски“ и за всички ученици от община Никола Козлево

Съгласно Заповед на Министърът на МОН – дните от 4 до 6 март, включително -са обявени за неучебни. Учебните занятия се възстановяват в понеделник – 9 март. Учителите да преструктурират занятията си, съгласно изискванията.

Продължете четенето…