Месечен архив: септември 2019

Първи учебен ден в СУ “Цанко Бакалов Церковски” – 16.09.2019 година

Откихме новата 2019-2020учебна година.
Първият звънец за малките първокласници удари, след като те ни представиха
какво са подготвили за тържеството. Всяко дете изрецитира своето стихче, а
за финал целият клас изпя песничката за първокласника и то толкова ентусиазирано, че част от големите ученици опитаха да се включат.
Директорът Катилиян Костадинов поздрави най-малките с добре дошли, изказа задоволство, че всички класове бяха в пълен състав, прочете поздравителни адреси.
Поздрав, от името на Общинска администрация Никола Козлево, поднесе Антоанета Колева от ресор Образование и култура.
Кметът на община Никола Козлево Ешреф Реджеб поднесе подаръци на малките първокласници от името на Общинска администрация, а директорът ни от името на училището.
След представяне на учителският колектив, тържеството почти приключи, но в този момент удари първото звънче за първокласниците. Водени от класната си ръководителка Галя Колева, те минаха под цветният венец в посока на класната си стая, като по традиция на всеки бе отчупено парче от питка, потопено в мед.
След тях под венеца минаха и останалите класове, за да влязат с класните си ръководители в обновеното до неузнаваемост родно училище.
Снимки:

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

Публикувано в Новини | Вашият коментар