Пенсиониране на Реджеб Скендер и Богданка Йорданова от СУ „Цанко Б. Церковски“

Красиво звучат думите, в края на трудовата ни биография: „Ето, това бях Аз; този Аз, който исках да бъда; този Аз, който промени в положителна насока живота на много хора и който свърши нещо наистина[…]

Продължете четенето…