Организация на превоза за учениците от СУ „Цанко Б. Церковски“ с. Никола Козлево

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,          УТРЕ, 15 СЕПТЕМВРИ 2016 Г., ЗА ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА, ИЗВОЗВАНЕТО НА ПЪТУВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ ЩЕ СТАНЕ КАКТО СЛЕДВА: ТРЪГВАНЕ ОТ СЕЛО ЦЪРКВИЦА – 7.30 ч.        […]

Продължете четенето…