Месечен архив: юни 2016

“Да почистим България за един ден – 4 юни 2016” в СОУ “Ц.Б. Церковски”- Никола Козлево

сливи за сметЕдин селянин имал син. Когато той пораснал вече за женитба, баща му почнал да мисли как да го ожени за добра мома, тъй че да са си лика-прилика.Мислил, мислил и най-после намислил. Натоварил една кола със сливи, па тръгнал по селата да ги продава.— Хайде, давам сливи за смет, сливи за смет.

Жени, моми, баби и булки – разшетали се да метат къщите и да се надпреварят коя повече смет да събере, та повече сливи да вземе

………………………

Най-после дошло едно хубаво момиче. То стискало малко смет в една кърпа. И рекло сливи да купува.

— Е-е, хубава девойко, много малко си събрала! За толкова смет какви сливи ще ти дам?

— Донесла бих и повече, чичо, ама нямаме. И тая не е от нас, дадоха ми я съседите, задето им помагах да метът.

Човекът, като чул това, много се зарадвал. Такова чисто и работливо момиче, което не държи в къщи прашинка смет, ще бъде най-добра къщовница.  И той я поискал за снаха. Оженил сина си за нея и много сполучил.

Публикувано в Новини | Вашият коментар

Участие в III-ти Национален конкурс “Пусть всегда будет солнце”

На 28 май 2016 година от 10.00 часа, в ОНЧ “Добри Войников – 1956 г.” – гр. Шумен се проведе

III-ти Национален конкурс за руска поезия, песен и танци “Пусть всегда будет солнце”.

Представители на СОУ “Цанко Б. Церковски” с. Никола Козлево в жанр “Поезия” /втора

възрастова група/ бяха учениците от 9 клас: Ясемин Февзи Заид, Радослава Петрова Кънчева и

Иво Димитров Иванов.

С изпълнението на стихотворението “Красная ромашка” – автор Муса Джалил, Ясемин Заид

спечели овациите на публиката и заслужено бе класирана от журито на I-во място в жанр “Поезия”.

Ясемин ще представи област Шумен на зонален кръг на Националният конкурс “Пусть всегда

будет солнце”, който ще се проведе на 18.06.2016 година в град Шумен, и в който ще участват

областите Шумен, Силистра, Разград, Русе, Добрич.

Публикувано в Новини | Вашият коментар