Австрийски туристи: Сега разбрахме, че българите са бели

Преди не повече от 24 часа ми попадна статия във Фейсбук  с горното заглавие. Изглежда това изречение е било възприето от мен първо с неговото послание, после с буквореда, описващ от коя страна на света[…]

Продължете четенето…

Дейност №13 «Овластяване на ромските родители и включването им в училищния живот»

Дейност №13 «Овластяване на ромските родители и включването им в училищния живот»   От 28.02.2013 година до 3.03.201 година се проведе първото изнесено обучение на родители  в хотел „Кирека” гр. Каспичан по проект Схема: BG051PO001-4.1.05[…]

Продължете четенето…

Да изчистим България за един ден – 20.04.2013 година!

      Ученици, учители и непедагогически персонал от СОУ „Цанко Бакалов Церковски“село Никола Козлево, Шуменска област,се включиха в инициативата. Задачата бе да се изчисти училищният двор, игрище и прилежащи тротоари.                  […]

Продължете четенето…

Валдорфска педагогика – какво е това?

Нормално е,  като педагог, уважаващ себе си и професията, непрекъснато да търся разковничето, осигуряващо продуктивен учебен процес. Обучение, провеждано така, че хем на детето да е приятно и интересно, и същевременно   учителят да вижда[…]

Продължете четенето…

Автобусите, превозващи нашите ученици вече няма да правят синусоиди…

  Автобусите, превозващи нашите ученици вече няма да правят синусоиди,придвижвайки се по маршрута Вълнари- Никола Козлево, където учат повече от 50 деца от село Вълнари. Първата копка за ремонта е направена на 11.04.2013 година. За повече информация прочетете[…]

Продължете четенето…