Ученето не било приоритет за българските роми…

Ние работим упорито, за намаляване броят на неграмотните в нашата община, но вижте

статистиката, публикувана ТУК