Художествено слово

Описание: Занимания с ученици от 5 клас на СУ”Цанко Б.Церковски”с.Никола Козлево”.

Повишаване нивото на четивна техника и художествена интерпретация на литературни произведения.

Получаване на познания от литературната теория и повишаване на езиковата култура.
Изисквания: интерес към сценичните изкуства ;поезия и проза и емоционалното им въздействие на зрители и слушатели.
Продължителност на учебния час: 40 мин.,

Възраст от 5 до 5 клас, Брой часове: 36 на Година
Начална дата: 2/6/2019, Крайна дата: 6/15/2019
Брой ученици в група: 6,

Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства,

Тип: Дейност по интереси, Дата на публикуване: 1/21/2019

Ръководител: Евгений Генчев