Учителско портфолио

портфолио– това е шаблон за попълване.

Отвори, изтегли и попълни. При готовност за качване се обадете, защото

трябва да уточним с каква парола всеки да си защити файла,

а достъп до него да има само директор.