Училищен вестник бр.8 -август 2013 г

1вестник-8-ми бр-август-стр11вестник-8-ми бр-август-стр2 за 20131вестник-8-ми бр-август-стр3за 20131вестник-8-ми бр-август-стр4 за 2013