Утвърден план-прием за 2018-2019 учебна година

Публикуваме утвърденият план-прием 1-ви клас1 5-ти клас и Целодневна организация:

План-Прием І-Vкл

Прием – 8 клас