УП по материалознание – РПП – 8 б – Проект “Иновативно училище”

Преподавател: Росина Йорданова

Час по УП – материалознание РПП – разясняване на непознати думи, влизащи в определението на понятия

първично и сплитка.