УП по материалознание РПП и предприемачество- РПП – 8 б – Проект „Иновативно училище“

Преподавател: Еленка Тодорова

В час по УП по материалознание РПП

В час по УП по материалознание – подготовка за първа пролет: изработване на картички с апликации от плат

и разясняване на понятия, свързани с пролетта.