С Ъ О Б Щ Е Н И Е за 31.01.2014 година – УЧЕБЕН ДЕН

                       Ръководството на СОУ „Цанко Бакалов Церковски“ с. Никола Козлево, 

                                СЪОБЩАВА 
на всички ученици, преподаватели  и помощен персонал,
че 31 януари 2014 година /петък/ е нормален УЧЕБЕН ДЕН.
       Отсъстващите ще бъдат санкционирани съгласно ППЗНП.