Създаден е „Родителски клуб“ към СУ „Цанко Бакалов Церковски“, като дейност № 6

%d1%80%d0%be%d0%b4-%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0-001

 

По покана от ръководството на Проект „Бъдещето днес – образование и интеграция“ на община Никола Козлево, на 14 декември 2016 година година се проведе първото, учредително събрание на Родителски клуб към СУ „Цанко Бакалов Церковски“.

Събранието, бе проведено по дневен ред, включващ учредяването на клуба и избирането на Председател, Секретар и Протоколчик.

Събранието избра, чрез гласуване, за :

Председател – Даниела Костадинова;

Секретар: Цветелина Илиева;

Протоколчик: Миглена Иванова

По точка трета от дневният ред: Други, новоизбраният председател даде възможност на родителите, вече членове на новоучреденият клуб, да задават въпроси, да правят предложения. Едно от предложенията бе във връзка с трагедията в Хитрино и родителите решиха да се включат в акцията на учениците от училището, като съберат средства, дрехи, храна за пострадалите. Надслова на родителската акция бе: „Заедно за Хитрино“ , визирайки връзката с акцията „Помощ за Хитрино“ на техните деца.

15645674_1311318822243307_654122371_n 15666000_1311318752243314_746125303_n