Основна документация 16-17г

Годишен план за дейността на СУ “Цанко Б. Церковски” с. Н. Козлево за 2016-2017 учебна година

Правилник за  дейността на СУ “Цанко Б. Церковски” с. Н. Козлево за 2016-2017 г.

Учебни планове I – XII клас 2016-2017 г.

Стратегия за развитие на СУ “Цанко Б. Церковски” с. Н. Козлево за 2016 – 2020 година
Мерки, подобряващи качеството на УВП работа през 2016 – 2017 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи /2016 – 2017 г.8

Годишен план за дейността на СУ “Цанко Б. Церковски” с. Н. Козлево за 2016 – 2017 г

Училищна Програма за  превенция на ранното напускане на училище от учениците 2016-2017 г.

Етичен кодекс 2016 – 2017 г.

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *