Нормативни и административни документи

НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване

НАРЕДБА № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета

НАРЕДБА № 2 от 18.02.2008 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета  (86%)

ПРОЕКТ на Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2013-2015 г.

ПРОЕКТ на ПОСТАНОВЛЕНИЕ за условията за получаване на стипендии от учениците след  завършено основно образование

ПРОЕКТ на СПИСЪК със ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ за 2012-2013 учебна година

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ за изменение на Постановление № 84 на Министерския съвет от 06.04.2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища

 НАРЕДБА № 1 от 09.04.2012 г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *