Заповеди, съобщения на училищното ръководство

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fsounkozlevo.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2F%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8_000052-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-21-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]
Заповед – з-ти март – неучебен и неприсъствен ден:
[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fsounkozlevo.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2F3%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82_000044.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]
Заповед на директора – стипендии – втори срок на 2014-2015 учебна година
Zap stip-15g.0001 Zap stip-15g.0002 Zap stip-15g.0003 Zap stip-15g.0004
   Заповед на директора – стипендии – първи срок на 2014-2015 учебна година 
Zap stip-14-15g0001 Zap stip-14-15g0002 Zap stip-14-15g0003