Заповеди, съобщения на училищното ръководство

Заповед – з-ти март – неучебен и неприсъствен ден:
Заповед на директора – стипендии – втори срок на 2014-2015 учебна година
Zap stip-15g.0001 Zap stip-15g.0002 Zap stip-15g.0003 Zap stip-15g.0004
   Заповед на директора – стипендии – първи срок на 2014-2015 учебна година 
Zap stip-14-15g0001 Zap stip-14-15g0002 Zap stip-14-15g0003