Външно оценяване

Страницата ще бъде актуализирана през 2017 година, когато излязат новите заповед, тестове и пр. за външно оценяване…

За да изтеглите текста на заповедта кликнете върху линка:

За да отворите файловете от национално външно оценяване – 4 клас ви е необходим

Adobe reader – ако не сте го инсталирали,  можете да го изтеглите от

 Тест ВО 4 клас 2017

Диктовка ВО 4 клас

ВО -4 клас – instrukcia_za_kvestora

ВО – 4 клас –BEL_VO_kriterii za ocenka

ВО – 4 клас  – Math_4_tesт

ВО – 4 клас  Math_4_2_kriterii

 Прилагам копие от Въпроси и отговори, публикувани в сайта МОН4:

1. За какво служи този сайт ?

Сайтът е разработен, за да бъде въведена и обобщена информация от всички училища

за индивидуалните отговори на всеки ученик по съответните предмети. Системата автоматично

изчислява броят точки, съхранява отговорите, извежда автоматични справки за бройките и

представянето на учениците.


 

2. Какви данни се попълват в меню Училище?

– Избирате от падащо меню – вид на училището по чл.26 от ЗНП ;

– брой паралелки (от 1 до 9 – съответстват на буквите от а до и) 

от броя паралелки ще се създаде падащо меню със съответните паралелки (а, б, в и т.н.)

в страницата за въвеждане на тестове.Забележка: От 2012 г. паралелките, които се

появяват в страницата за въвеждане на тестове се взимат от регистъра Админ.

– Общ брой ученици в 4 клас за xxxx/yyyy г. – това е броят, който включва абсолютно

всички ученици записани и придошли през xxxx/yyyy г. Например, ако на 15 септември

имате 26 ученика, през годината са записани още 5 ученика, а са отписани 3-ма,

в полето за общ брой се записва 31, в полето отписани – 3-ма. Важно е крайният

резултат (разликата между общ брой и отписани) да е толкова ученици, колкото

имате в момента.

– брой преместени/отписани ученици – колко ученици от общия брой са били преместени и отписани.

– брой ученици със СОП – това са учениците със специални образователни потребности

– е-mail за контакт – имейл, на който да получавате информация от сайта. Винаги може да промените имейла.

– въвел данните – Име и фамилия на този, който въвежда данните в сайта. Може да са имената на директора.

Тези данни са отворени за корекции и могат да се променят по всяко време.

Данните се променят веднага след натискане на бутон Запиши.


3. Как да въведем отговорите на учениците?

– Отивате на меню ” Ученици” и избирате изпит. Появява се форма за въвеждане на данни и отговори

за един ученик. Избирате от падащи менюта паралелка, пол и език в семейството, и въвеждате № в класа.

След това въвеждате отговорите на учениците така, както са ги дали – допускат се само малки букви на кирилица (а, б, в), а където има празен или посочен повече от един отговор полето се оставя празно.4. Страницата не ми дава да въведа отговорите. Когато пиша в кутийките, нищо не се получава.

– Причината е, че не сте на кирилица или че не въвеждате буквите “а”, “б”, “в”. Също така проверете

дали не е натиснат клавиша Caps Lock. За да проверите езика, опитайте да попълните полето за име на

ученика, и ще видите на какъв език сте.5. Пази ли се информацията, която въвеждам? Ако изляза от страницата дали ще мога да се върна?

Да, информацията се записва в централния сървър на МОМН веднага след натискане на бутон Запиши и е достъпна

по всяко време от всеки свързан компютър с Интернет по света.6. Може ли да се въвеждат отговорите от няколко компютъра едновременно?

Да, може.7. Допуснах грешка при въвеждането на отговорите на ученик, как да ги изтрия?

При грешки, е предоставена възможност за корекция, както и възможност за изтриване на записа за съответния

ученик и въвеждане отново. Изтриването става от меню Ученици – Резултати на всички ученици (вляво). Там от

списъка виждате всеки въведен ученик и до него има бутон “Изтрий”.

Корекции са възможни до крайния срок, определен от МОМНСлед това страницата се заключва за въвеждане

и изтриване, но информацията остава за справки.

За да се избегнат много технически грешки, задължително проверете поне веднъж всички данни,

които сте въвели.


8. Къде трябва да въведем отговорите на учениците – на Ексел или в сайта?

– Задължително е да въведете отговорите в сайта. Само за училища без никакъв достъп до Интернет е допустимо

да въвеждат информация в таблици, предоставени от МОМН, които може да намерите ТУК (въпросните таблици

следва да се предадат на РИО в електронен вид, а то ги предоставя на МОМН за автоматично въвеждане в базата).

Крайната информацията и МОМН, и РИО, и училищата взимат от сайта, който автоматично генерира необходимите

справки.9. Трябва ли да въвеждам празни записи за тези ученици, които не са се явили на изпита?

– Не! Въвеждате само явилите се. В противен случай ще имате много ученици с 0 точки, и това ще намали общия

бал на училището Ви. Ако имате въведени такива случаи, побързайте да ги изтриете.

Допълнение: В списъка на учениците (импортирания от Админ) не трябва да изтривате неявилите се, тъй като те са

отделен списък от този с въведените тестове и така би могло да се разбере поименно кои ученици не са се явили.10. При въвеждане данните допуснахме следната грешка: въведохме едни и същи отговори на

номерата от две паралелки. Моля, помогнете да премахнем дублираните номера.

Срещу всехи запис на ученик има бутон за изтриване.11. Учениците имат ли право да поправят оградения отговор?

Да, задраскват го и ограждат новия отговор. Имат право на една корекция на въпрос.

 


12. В списък на учениците ЕГН-тата не се визуализират като цифри, а като телефонни номера.

От какво е проблема?

Причината е, че имате инсталиран Скайп на компютъра, освен това е включена приставката (плъгина) на Скайп

за директно набиране през браузъра. За да разрешите проблема изключете Скайп плъгина от вашия браузър –

обикновено това става от меню Tools – > Manage Add Ons…


13. По погрешка изтрихме ученик от списъка на учениците, но той вече има въведени тестове и се

вижда в справките. Трябва ли да го възстановим в списъка на учениците?

В списък на учениците се намират импортираните ученици от Админ. Вие можете както да ги изтривате, така и да

добавяте нови. В случая въведете изтрития ученик чрез формата и полетата под списъка. Виждате ученика при

въведените тестове, защото те представляват друга таблица, която има връзка със списъка на учениците само за

допълване и улеснение на въвеждането.

13. До кога трябва да въведем данните тестовете от външното оценяване в сайта?

Резултатите трябва да са въведени в сайта до 3 работни дни от провеждането на съответния изпит.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *