Среща в град Нови пазар с Иновативно училище СУ „Хан Исперих“

Днес – 9 декември 2019г.

Изключително доволни от срещата. Слушахме, гледахме, дискутирахме, разгледахме чудесните кътове в някои от класните стаи, малко завидяхме, но и се мотивирахме – ние също да създадем подобни…. Такива срещи трябва да се случват по-често и не само защото са включени в План за дейностите на Иновативните училища. Споделените иновативни идеи и тяхната реализация са от полза, и за двете училища. Макар различни по теми и направление, целта на иновациите ни е една – обучението и възпитанието на нашите деца да се реализира по интересен, атрактивен, съобразен с бързо развиващите се нови технологии начин. Смартфон, таблет, компютър, електронни ресурси, връзка с Интернет – препоръчителни за часа. Урокът не се ограничава в задължителните: план, лекция на преподавател, проверка какво е запомнено… Урокът и класната стая се превръщат в тема за проучване и изследователско студио. Защо да прибираме телефоните, по-скоро ние казваме – извадете телефоните, проверете връзката си с Интернет, часът започва…. Звучи почти невероятно, но и в двете училища първите стъпки са направени в тази посока. Работата ни трябва да продължи и след приключване на проекта, защото ние вече виждаме ползата оти резултатите от нея.