Седмица, посветена на 135-та годишнина от създаването на училище “Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево

Цяла седмица сме посветили в чест на 135-та годишнина на нашето училище и  в тази страница на училищният сайт, ще ви направим съпричастни, ще ви дадем възможност да празнувате заедно с нас.

” Без минало няма бъдеще!”
Всичко в живота е преходно. Законите на природата равномерно и прецизно премерено диктуват съществуването ни на тази земя. Единственото, върху което те нямат достатъчно власт е човешкият ум. Той би могъл да се намеси в съвършената хармония на природата. Ако тази намеса не е подплатена с достатъчно знания, резултатите могат да бъдат непредсказуеми. Хиляди учени – изследователи са проучвали природата и живота ни, записвали са закономерностите, прилагали са наученото, проследявали са събитията, събирали са неуморно факти, трошица по трошица, за да останат за поколенията след тях.
Благодарение на техният неуморен труд имаме възможност да надзърнем в миналото.

В памет на Цанко Церковски – патрон на училището ни След Освобождението през 1878 година в село Дживел, днешното Никола Козлево, се заселват много преселници от Тракия. Първото им желание, след установяване на семействата, било разкриването на тяхно, българско огнище за просвета. Началото е сложено през 1882 година. Първите учебни занятия се провеждат в една частна къща – дома на свещеника Стоян Енчев, както и в сградата на общината. Първи учители стават Димитър Кърклинеца и Петър Стоянов. Учебните занятия се провеждали от късна есен до ранна пролет. Учениците били момчета от 6 до 16 години. Някои от първите ученици били: Иван П. Кабака, Иван М. Дженов, Динко Ковчазов, Недялко Маймунов, Жеко Хр. Топалов и др. Още през следващата година е разкрита и библиотека, където под инвентарен № 1 е заведена, не коя да е друга книга, а “История славянобългарска”.
Района, в който живеем има доста богата история. Тук се обучават и по-голяма част от младите хора, живеещи в него. Редно е да се върнем назад по прашните пътеки от миналото на този край, за да докажем максимата: ”Опознай родината, за да я обикнеш!”. Перефразирана тя ще звучи: Опознай родния си край, надникни в миналото му и той ще ти стане още по-скъп! Виж какво са оставили предците ти, поучи се от тях и остави и ти след себе си светла диря!
Така започва малката книжка, която издадохме точно преди 10  години за училището, в което работя, със заглавие:

    СОУ “ЦАНКО БАКАЛОВ ЦЕРКОВСКИ” –   ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ.

Но малката селска къща се оказва твърде малка за желаещите да получат образование.

С доброволен труд на родители и ученици започва строеж на нова училищна сграда, която е открита на 11 юни 1931 година. По-късно, през 1950/51 година е прието названието класове, вместо отделение и прогимназиални класове. Същата година е имало 9 учители, от които 5 редовни и 4 нередовни. Обучавали са общо 211 ученика. Училищната библиотека вече разполагала със 700 тома книги, като годишно били раздавани около 350.

И… елате да видите сега обновената ни и разширена училищна сграда, в която годишно се обучават между 300 и 350 ученика от 1 до 12 клас, с два вида паралелки – професионална и профилирана, на които са подсигурени модерни условия за учене: всички стаи са с интерактивни дъски, имаме просторен физкултурен салон, три компютърни кабинета с 45 работни станции, две шивашки работилници и още, и още…

Началото на седмицата, както се предполага, сложиха най-малките – учениците и техните преподаватели от начален етап:

          

 

Учениците от начален етап решиха и да нарисуват своето училище – всички рисунки са толкова сполучливи….

Прогимназиален и гимназиален етап:

Празнични турнири по футбол, волейбол,  изобщо спорт на МАКС през празничната седмица:

Следват: литературни четения по класове и в читалищната библиотека, рецитиране на стихове от Цанко Церковски в начален етап, на чаша чай с книга в ръка, табла, посветени на празника и на Деня на будителите, на символите на България, изложба за историята на училището, очакваме и изненади, но на финала, и с най-много емоции, ще бъде тържеството.

Страницата ще се обновява ежедневно с нови снимки от изявите, посветени на празника ни.

Следват снимки от тържеството, посветено на 135-та годишнина от създаването на нашето училище.

Телевизионни водещи и репортери се надпреварваха да съобщават и показват изявите на нашите ученици.

Един чудесен празник!!!

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav