СЕДМИЦА ЗА ДЕНЯТ НА БУДИТЕЛИТЕ – 1 НОЕМВРИ И ПАТРОННИЯТ ПРАЗНИК – 15 ОКТОМВРИ

Независимо от напрегната обсатновка, вече започнаха да пристигат първите снимки и текстове от обявената седмица, в чест на Денят на будителите и Партонният празник на училището, които тази година се провеждат по нетрадиционен начин.

Госпожа Галя Колева и нейният втори клас: Презентация в Час на класа и изработка на книгоразделители, посветени на 1.11.

Следват госпожа Селиме Мохамедова и нейният трети клас: презентация, стихотворения, песни и хора и къщичка на знанието и книгиразделители

Онлайн-викторина, посветена на народните будител в сайта Kahut, с госпожа Елис Коджа и асистенти.

Госпожа Неше Назиф и нейните художници и музиканти

ARVE Error: Invalid URL https://sounkozlevo.org/wp-content/uploads/2020/10/неше-назиф-6-клас.mp4 in mp4

Госпожа Славка Бозаджиева и нейните първокласници

Учениците от първи клас изгледаха презентация,рецитираха стихове, пях.

Таблото в кориора на начален етап ни изпрати госпожа Снежана Тодорова

Група ученици, с госпожа Росица Маркова, поднесоха венец на паметника пред Народното читалище в Никола Козлево:

Госпожа Несрин Басри и нейните творци в ЦДО