Седмица на книгата – ден след ден

Седмицата на книгата продължава:

Родителите четат приказка на децата в I клас.

Четем и творим,творим и четем!Състезание проведено в I клас за най-добър четец.Бяха раздадени грамоти и емблеми за активно участие в Националната седмица на четенето.

Изложба на любими приказни герои -1 клас.

Подарък КНИГИ  от РОДИТЕЛ на дете от трети клас – по една за 1-ви, 2-ри и 4-ти клас, а за 3-ти клас – 2. Както и изложба на приказни герои в 3-ти клас:

По повод „Седмица на книгата“, учениците от 8б клас,  посетиха читалищната библиотека. Там, по предложение на преподавателя по БЕЛ Недялка Радева, бе избран разказът на Елин Пелин „Вятърната мелница“.

След прочитането му пред класа, всеки  ученик трябваше да прочете разказ от произволно избран автор, като за целта ползваха консултацията на госпожа Радева, какво ще изучават  от българската литература в  следващите класове, а за откриването на авторите и техни произведения ползваха услугите на библиотекарката Мима Вълкова.

Така в задушевна, предизвикваща размисъл върху прочетеното атмосфера, премина един от дните на „Седмицата на книгата“ в нашето училище.