Решения на Обществения съвет

Решение по Протокол № 1 от 26.01.2018 година на ОС: