Раздаване на училищен плод и мляко

Днес на 12.05.20г. Образователния медиатор към център Амалипе – Миглена Иванова и заместник директорът на СУ „Цанко Б. Церковски госпожа Минчева,  взехме участие в раздаването на училищен плод и мляко. – М. Иванова

.