Протокол на комисията – Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците от СОУ “Ц.Б.Церковски”-Н. Козлево

Prot OP-hrana-1-8kl.0001 Prot OP-hrana-1-8kl.0002 Prot OP-hrana-1-8kl.0003 Prot OP-hrana-1-8kl.0004 Prot OP-hrana-1-8kl.0005 Prot OP-hrana-1-8kl.0006