Проект

                       
СУ „Цанко Церковски“ е участник в проект „Повишаване на професионалните компетентности на учители и образователни медиатори от общините Омуртаг, Твърдица и Никола Козлево за работа в мултикултурна среда“, рег. № BG05M2OP001-3.017-0032 -C01,  финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,
По проекта ще се проведат общо три обучения на всички педагогически кадри за работа в мултикултурна среда.
Публикувано на 5 април 2022 година
Предстоящо обучение за два кредита по проекта.
Публикувано на 30 август 2022 година.
Предстоящо обучение за три кредита по проекта.
Публикувано на 22 февруари 2023 година.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *