Проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

Нова картина (3)Нова картина (4)

                                         Проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на

                                                образованието в средищните училища чрез въвеждане              

                                                        на целодневна организация на учебния процес“

 

 

                           СОУ ” Цанко Бакалов Церковски” е създадено през 1882г. , и има богата история. Днес то се развива като съвременно модерно училище.

                          В началото на м.февруари 2012г. училището се включи в изпълнението на Проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“.

През учебната 2012/2013 година са сформирани 7 ПИГ, от които 4 групи са в начална степен и 3 групи в прогимназиална степен, със 168 ученици. В ПИГ работят 7 възпитатели. Те са мотивирани и професионално добре подготвени. Прилагат съвременни модерни методи за организация на самоподготовката на учениците.

                        Училището разполага с добре уредени класни стаи и кабинети, обзаведени със съвременни нови мебели, аудиовизуални средства, компютърна техника и Wi-Fi мрежа, която е достъпна в цялата сграда на училището. Има и отделна стая за провеждане на Занимание по интереси. За всички ученици от ПИГ в стола на училището е организиран безплатен обяд по пректа. Непосредствено след обяда започват заниманията на учениците. Това е времето, когато децата имат възможност да затвърдят и упражнят новите си знания, да изпълнят задачите си за домашна работа, като едновременно с това е предвидено време за занимания по интереси, физически занимания, спортни игри и отдих.

                     За сигурността и безопасността на учениците е изградена система за видеонаблюдение с денонощно записващо устройство.

                                                                                                                           Реджеб Скендер – пом. директор

                                                            

One Response to Проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

  1. Valentinn каза:

    Откриване на новата учебна 2014/2015г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *