Проект “Военни паметници”: „УЧИМ СЕ ОТ ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И СЪХРАНЯВАМЕ ТРАДИЦИИТЕ Ѝ“

 

На 5 май 2022 година се проведе публична изява по  проекта, която протече под формата на тържество в прослава на българските воини, загинали в двете войни – първа и втора световна, в частност и за участниците от нашата община.

Сценарий, снимки, видеоклипове – любителски, както и видеофилм на цялото тържество – в галерията по-долу:

Документация за проекта – какво е попълнено:

4. Декларация
Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия (2)
Придружително писмо
Програма за протичане на тържественото отбелязване на празника - 6 май 2022 г.

Списък на учениците, участници в проекта:

списък на учениците участници в проекта

Видео – Каймакчаланска епопея – ще се качи след като качим в ютуб

…………………………..

Резюме на Каймакчалан и данни за участието и смъртта на поп Стефан

Каймакчалан

Семейна снимка на поп Стефан

Кореспонденция от проучването за поп Стефан

……………………..

Видео – Дравската епопея – ще се качи след като го качим в ютуб

……………………………….

Участник в Дравската епопея – Марко Динков – текстов файл

Марко Динков Вълчев-спомени -ново редактирано

Снимки – екипа гледа Дравската епопея

Аудио-разговор с Иван Славов:

текстов файл  Иван Славов

Слави Димитров Георгиев-свален като текст разговора на аудио

Славчо Георгиев Ковчазов – спомени за него като участник във втората световна война

Славчо Ковчазов - редактиран и последен

Проучване за Руси Радичков Дяков – участник във ВСВ

Снимка Руси Радичков

Проучване за Ферад Хасанов Ферадов – умчастник във ВСВ

Снимки от подготовка на кът

Паметници в общината:

Снимки от почистване на паметника на поп Стефан, намиращ се в църквата на с. Никола Козлево и пред паметника в центъра на селото.

Екипа гледа видео за Каймакчаланската епопея – снимки

Финална стъпка на проекта бе подреждането на кът с различни експонати  и книги, свързани с двете световни войни. Следва галерия от снимки