Дейност №13 «Овластяване на ромските родители и включването им в училищния живот»

Дейност №13 «Овластяване на ромските родители и включването им в училищния живот»

 

От 28.02.2013 година до 3.03.201 година се проведе първото изнесено обучение на родители  в хотел „Кирека” гр. Каспичан по проект Схема: BG051PO001-4.1.05  Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Цел на дейността: Създаване на условия за опознаване и разбирателство между различните етнически групи и мотивиране на семействата за безпроблемно интегриране на учениците.  Повишен интерес към етнокултурното разнообразие и обучение.

В обучението взеха участие 33 родители от различни етнически групи. Едно изнесено, практически ориентирано обучение в четири дни по теми:

Методи за мотивиране на родителите от етническите малцинства за промяна на отношението към образованието-Проблеми на образователната интеграция.

1.Ромските групи в България – образование,  обичаи,  празници.

2.Митове и стериотипи спрямо ромите в България.

3.Отговорността да си родител – тренинг.

4.Организиране на извънкласни дейности в училище с цел  превенция  на отпадането на учениците  от етническите малцинства.

“Фолклор на етносите в България – Ромски фолклор”: принципи, цел,  очаквания.

Заедно срещу агресията – тренинг.

Ролеви игри за:работа в екип, невербална комуникация, за изразяване на очакванията и др.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *