Дейност – Клуб “Компютърът – мой приятел”

Хриска Делева - учител - информатика и информационни технологии - гимназиален етап

Хриска Делева – учител – информатика и информационни технологии – гимназиален етап

ХРИСКА РУСЕВА ДЕЛЕВА СОУ „Ц.Б.Церковски“

КЛУБ „КОМПЮТЪРЪТ МОЙ ПРИЯТЕЛ”

УЧАСТНИЦИ:  УЧЕНИЦИ ОТ 5, 6, 7 И 8 КЛАС

Групата е сформирана с цел да усвоят практически умения, работа в екип и практическо прилагане на знанията и уменията си.  За да открият ключовете към загадките на компютърните технологии, учениците ще трябва да овладеят нови тънкости на ИТ и да ги включат във важни и интригуващи дейности – компютърно моделиране на старинни находки, кодиране на съобщения с помоща на класически и собствени кодове както и декодиране. Като ръководител на дейноста се стпремя да покажа на учениците как  да съчетават полезното с приятното използвайки различните модули  на Paint, Word, Excel и Power Point по време на обучението си.  В обучението си участниците от 5,6,7 и 8 клас трябва да съумяват да използват и междупредметните връзки  от другите дейности.

При разработване на проектите учениците подобряват уменията си за работа в екип и за представяне на резултатите си пред публика. По този начин възприемането на понятията от програмата се мотивира от необходимостта учениците да придобият качества, които да им помогнат да се реализират като граждани на общество, основаващо се на информация, знания и творчество.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *