Дейност – Фолклор на етносите – ромски фолклор – 5-8 клас гр. Каспичан

МаргоДимитър Димитров и Маргарита Георгиева – ОУ”Хр.Ботев” с.Каспичан

 

каспичан-Димитров В групата по „Фолклор на етносите-Ромски фолклор”са включени 15 ученици от 5  до 8 клас.Участниците са от ромски и турски произход.Изучаването на ромския фолклор и история е в отговор на възникналата потребност у подрастващите от опознаване на собствената си същност и идентификаяция в българската нация.

 

Програмата на СИП-а включва практическа и теоретична част.Ръководителите,  Димитър Димитров и Маргарита Георгиева, са преминали специално обучение за учители по „Фолклор на етносите-Ромски фолклор”.

 

Основните цели,които се поставят чрез обучението по СИП-а са:

 

-да се възпитат учениците в дух  на етническа толерантност,търпимост и уважение към културата на другите;

 

-въз основа на познаването на собствения си етнос, да се формира чувство на гордост от принадлежността си към определена етническа група,която е неразривна част от българската нация;

 

-да се провокира интереса на участниците към фолклора  и традициите на различните етноси и откриване на допирните им точки.

 

В резултат на обучението в часовете по СИП, учениците ще осъзнаят мястото и ролята на ромската (фолклорна и авторова) музика в съвременната българска музика и в световното музикално наследство.Чрез разучаването на фолклорните традиции ще се предизвика интереса у учениците за опознаване на своята етническа принадлежност,бит и култура.

 

В часовете по СИП „Фолклор на етносите-Ромски фолклор”.учениците се запознаха с музиката на Унгария,Испания,Русия,България.Музикалното наследство на тези страни имат много допирни точки с ромската музика.Разучен бе испански танц,който заедно с два типично ромски танца беше представен на ежегодния фестивал  на етносите, организиран от читалище „Евролил”, в град Шумен.

 

На 14.януари в училище бе отбелязан празникът Банго Васил, с участието на ученици от различни класове.Ръководителят на Фолклор на етносите-Ромски фолклор,Димитър Димитров,подготви презентация с информация за ритуалите,обичаите и характерните блюда,които се приготвят на този ден.В празничната програма взеха участие и учениците от СИП-а като се представиха с танците,разучени в часовете по ромски фолклор.

 

В теоретичната част на часовете по СИП „Фолклор на етносите-Ромски фолклор”, учениците се запознаха с произхода на ромите.Разгледаха се ромските групи в България.Големи вълнения предизвика дискусията за това , към коя група роми принадлежат ромите в село Каспичан.По-голямата част от учениците се самоопределят като турци или се срамуват да признаят ,че са роми.При обсъждане на традициите, които се спазват при отбелязването на зимните празници, стана ясно, че традициите на етноса в населеното място почти припокриват българските.Най-живи,впечатляващи и същевременно консервативни остават сватбените обичаи ,носещи автентични ритуали,ритми,песни,които се предават от поколение на поколение.Сватбите при ромите в селото са събития с голям отзвук и се превръщат в празник за ромската общност в населеното място.Естествено,темата за любовта и приставането на мъж са едни от най-интересните за учениците.В дискусията по тези теми учащите са най-активни.

каспичан-Димитров

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *