Дейност – СИП “Фолклор на етносите – ромски фолклор” 2-4 клас гр. Каспичан

 Ръководител – Валя Въндева – ОУ ”Хр.Ботев” с.Каспичан

 СИП „ Фолклор на етносите  в България –

ромски фолклор” ОУ „Хр. Ботев“ – с. Каспичан

България е една от страните с най- многобройно ромско население.Тяхната култура и традиции формират важна част общонационалното културно наследство и не биха могли повече да бъдат игнорирани.

Когато през 2011 год., ми предложиха да преподавам СИП – „ Фолклор на етносите в България – ромски фолклор”, не се поколебах изобщо.Защото от 1979 година работя с ученици от този етнос.С удоволствие продължих да работя и през тази учебна година – 2012/2013 год., към проекта  при СОУ „ Цанко Б.Церковски” с.Никола Козлево- „ Образованието – моят път към интеграция.

В групата  участват 15 ученика  от II – IV клас. Целите, които сме си поставили са:

1.Възпитаване на учениците в дух на етническа толерантност.

2.Формиране на системата от знания за обществото, света и човека.

– понятия свързани с етническата особеност на живеещите в България общности и др.;

– понятия свързани със семейни и родови отношения.

3.Формиране чувство на гордост от принадлежност към определена етническа група и към българската нация.

4.Привличане и задържане на учениците от ромски произход, чрез изучаване на ромски фолклор.

– създаване на модел за възпитание на етническа толерантност, гордост и приятелство.

5.Формиране на познавателни, комуникативни и практически умения.

Учениците от СИП „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор”  2-4 клас, се запознаха още в първите часове с видовете етнически групи в България. Веднъж заинтригувани у учениците бързо се събуди активността и желанието  им за работа. Включиха се със желание да изучават не само ромски приказки, предания, обичаи и песни, но и от българския фолклор.

С голямо желание участваха във фестивала „ Кирека пее и танцува” , който беше проведен на   13.10.2012год. в месността  „Кирека ” край гр.Каспичан.

Проведена бе среща с родителите на учениците участващи в СИП „Фолклор на етности – ромски фолклор”. Те се запознаха с целите и плана на работа – 20.11.2012год. Учениците се запознаха какво означава понятието фолклор.Чрез изучаването на приказки, легенди, предания, пословици и поговорки, учениците стигнаха до извод, че в тях присъстват образи, сюжети и мотиви близки най вече до българските. Запознаха се  със забележителностите на родния край и усилено се готвят за вечерта на тема „ Моят роден край”. Те обичат много да пеят и танцуват.В часовете се разучават песни и танци от ромския., турския и българския фолклор.Заложено е да бъдат запознати и с руските цигански романси.

С голямо желание взеха участие в Коледния концерт  в гр.Шумен на 14.12.2012 год. под наслов „ Да бъдем толерантни към различното” Представиха се с танца Gangnam Style. Представянето им беше осъществено благодарение помощта на родителите на Азосена Розалинова и Десислава Красимирова.

Дейно участие взеха и в празника Василица.Те стигат до извода, че откриват прилики между ромските, турските и български обичаи и традиции – 14.01.2013 год.

Часовете дават възможност на децата да опознаят богатия фолклор на другите етноси.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *