Дейност – Вокална група “Bad boys”

Ивелина Христова - Учител практическо обучение професионална паралелка

Ивелина Христова – Учител практическо обучение професионална паралелка

Вокална група „Bad Boys“

Вокална група „Bad Boys“ се състои от 14 ученика – 10  до 12 клас, възпитаници на СОУ „Цанко Б. Церковски“. Клубът е създаден за:

–          да отговори на нуждите на учениците с изявени способности в областта на музикалното изкуство;

–          да усъвършенстват уменията си в любими за тях дейности.

Сцената е любимото място за клуб „Bad Boys“ , а изявите на тържества, фестивали, конкурси – възможност младите таланти да изразят себе си, да затвърдят увереността си в това, което правят. Животът във формацията позволява всеки ученик да организира и осмисля свободното си  време, а работта в екип възпитава толерантност и създава приятелства.

През тази учебна година клуб „Bad Boys“ ще работи в основно направление „Многообразието на българския и чуждестранния фолклор и неговото функциониране в съвременният бит на българина.“ Разделите, върху които ще акцентираме са: „Музикални фолклорни области в България“, „Фолклор на различните етноси, населяващи териториятана България“, „Фолклорни практики – обреди и обичаи“, „Фолклор и популярна музика. Поп-фолк“, както и представянето им на  сцена.

Участниците в клуба имат развито метроритмично чувство, имат песен запас от различни фолклорни области на България, както  и голям песенен и инструментален запас от различните етнически групи, населяващи нашата територия.

Основният принципна работа във формацията е  „Изборът на всеки – суверенно право“.

Очаквани резултати:

–          работата в „Bad Boys“ ще разшири и обогати знанията на учениците за фолклорно-музикалното изкуство и мястото му в бита на младите;

–          общуването с изкуството – „езикът на равните“ ще възпитава в учениците междуетническа толерантност и ще издигне нивото на общата им култура;

–          при изработването на певческия репертоар учениците ще развият уменията си за изпълнение на музика, ще изградят ярка артистичност и атрактивно сценично поведение;

–          „Bad Boys“ ще мотивира участниците за приобщаване към училището и активност в образователно-възпитателния процес.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *