Покана до родители

Във връзка с предстоящите държавни зрелостни изпити: