Подаване на заявления за ДЗИ

Ръководството на СУ „Цанко Бакалов Церковски“ – с. Никола Козлево, уведомява всички зрелостници, че:

Заявления за явяване на ДЗИ ще се приемат от 4 до 13 март 2020 година.

Заявленията се подават при техническият секретар.