Олимпиада ИТ – презентация “Симеон Велики – Златен век – България на три морета”

Линк за изтегляне: Симеон Велики – презентация за олимпиада ИТ – януари – 2020 година