Общинска олимпиада – математика 2019 година

 

                                                  Информация

 

Съгласно Заповед №РД 09-2149от27.08.2019 год. на министъра на образованието и науката, утвърждаваща графиците за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2019/2020 год. и Заповед №1956-195/28.11.2019 год. на директора на училището, информираме:

На 10.12.2019 год. от 13.00 часа в СУ „Цанко Бакалов Церковски“, с. Никола Козлево ще се проведе общинският кръг на олимпиадата по математика за учениците от IV клас до  VII клас.