Обществена поръчка с предмет – 02409-2021-0001 „Специализиран превоз на ученици и учители до СУ „Цанко Б. Церковски“ село Никола Козлево”

Обществена поръчка с предмет – 02409-2021-0001 „Специализиран превоз на ученици и учители до СУ „Цанко Церковски“ село Никола Козлево” – 2021-2022 учебна година.
Отраница на възложителя в ЦАИС ЕОП – https://app.eop.bg/organization/26135/dashboard

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fsounkozlevo.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F09%2F%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%90-%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A6%D0%98%D0%A4%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-2021-2022%D0%B3.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

документация

ОбразциСУпревоз

Общ списък пътуващи

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за транспорт 2021-2022г