Публична покана – Доставка на храна за учениците на целодневно обучение

Документите за кандидатстване по поканата, може да изтеглите от – ТУК

публична покана - хранене-15-16 уч-година