Обогатяващо живота образование

Едно откритие на колежка от група „Учители“ във Фейсбук ме провокира да публикувам

видеоматериала и в нашия сайт. Вижте го: