Ние помним, ние знаем! Състезание в чест на 3-ти март.

Картина2 Скъпи ученици от СОУ „Цанко Бакалов Церковски“,

В чест на 3-ти март – организираме състезание на тема: Какво знам за 3-ти март? –  въпроси и отговори.

Ето и регламента: Състезанието ще бъде между ученици от всеки етап – начален, прогимназиален и гимназиален. В централна сграда и в сградата на начален етап ще  поставим табла с въпроси и кутии за отговори.

Начало – понеделник – 23 февруари 2015 година.

Всеки ден въпросите ще се сменят, като отговорите ще се събират след приключване на учебният ден, за всяка дата. Всеки верен отговор ще носи на отговорилият по 1 точка. Разрешено е само по  едно участие за деня. На листчето с отговори се записват трите  имена и класа на участника.

Кутиите ще бъдат на разположение до  10.00 часа на 27 февруари, след което комисия ще оцени резултатите и същите ще бъдат обявени на тържеството по повод 3-ти март, което ще се проведе на същия ден около обяд, но точният час ще разберем от  заповедта на директора на СОУ „Ц.Б.Церковски“.

Ръководството е подготвило награди за участниците, но най-голямата награда за нас – ученици и учители ще бъде факта, че с отговорите си ще докажете, че ние  помним, знаем и никога няма да забравим една от най-важните дати в историята на нашата родина.

Успех!

brainstorm images