Не на насилието! Ден на розовата фланелка в СУ „Цанко Б. Церковски“

Отбелязване на ден на „Розовата фланелка“ и НЕ на тормоза в училище СУ“Цанко Бакалов Церковски“ село Никола Козлево.

Ученици от 6клас заедно с образователен медиатор и учителят по изобразително изкуство отбелязаха този ден с балони, презентация и послания.